top of page
viber_image_2023-03-25_09-13-36-095.jpg

FORME

Za sve vas, koji želite da usavršite neku oblast, koja po vama u vašem radu nije savršena. Sada imate i mogućnost da pojedinačno odredite i usavršite tu oblast.

3.png

FORMA

KOCKA

Tačan algoritam turpijanja sve 4 forme koje su nastale od kocke.

Položaj turpije, koraci kao i tačne definicije, pravac, debljina- KRITERIJUMI IDEALNE KOCKE.
Ono što ćete naučiti su sve forme koje se koriste u salonskom radu, kao i forme nastale od kocke, a to su:
- salonska kocka
- pinčovana kocka
- zaobljena kocka
- skvo oval 

CENA: 80€

FORMA

BADEM

Tačan algoritam turpijanja svih formi koje su nastale od forme badem.

Položaj turpije, koraci kao i tačne definicije, pravac, debljina- KRITERIJUMI IDEALNE BADEMA.
Ono što ćete naučiti su sve forme koje se koriste u salonskom radu, kao i forme nastale od badema, a to su:
- klasičan badem
- savremeni badem 
- zauženi badem

 

7.png

CENA: 80€

5.png

RUSKI BADEM

IZVEDENA FORMA

Tačan algoritam izvedene forme i način turpijanja radi dostizanja savršenstva.

CENA: 50€

PRIJAVA

Thanks for submitting!

bottom of page